Čo je to PRP liečba?

Liečba plazmou event. vlastnou krvou /PRP /je najmodernejšia metóda liečby využívajúca liečebnú silu vašej vlastnej krvi koncentrátu biologicky aktívnych látok získaných  z krvných doštičiek. Pacientova krv je odobraná, upravená a následne použitá na liečbu toho istého pacienta.

Filozofiou PRP je skombinovať najmodernejšiu technológiu s prirodzenou schopnosťou hojenia organizmu.

PRP liečba nie je „rýchlou opravou“, je určená na podporu dlhodobého vyhojenia.

Aké sú výhody PRP liečby?

Metóda autológnej kondiciovanej plazmy vychádza z najnovších trendov a technológií:

 • využíva schopností telu vlastných buniek - krvných doštičiek
 • podľa dostupných štúdií je štatisticky po 8 týždňoch po skončení aplikácie pozorovaná
 • až 60% redukcia bolesti a po 6 mesiacoch dokonca 81% redukcia bolesti
 • do krvi sa nepridávajú žiadne prímesi proti zrážaniu krvi atď.
 • plazma bohatá na trombocyty sa aplikuje pacientovi čerstvá ihneď po prístrojovej separácii
 • pri odbere, spracovaní a aplikáciu plazmy je minimalizované riziko kontaminácie, infekcie
 • nemá nebezpečné vedľajšie účinky oproti protizápalovým liekom a kortikoidom
 • vysokú účinnost metódy dokladá množstvo vyliečených pacientov a odborných prác
 • má účinnejší a dlhodobejší efekt v porovnaní so súčasnou liečbou chondroprotektívami

Ako prebieha liečba PRP?

Odber

Odber krvi 10 ml sa za prísne sterilných podmienok vykonáva najčastejšie zo žily hornej končatiny.

PRP

Odstreďovanie

Proces odstreďovania oddeľuje vrstvy buniek podľa hmotnosti buniek. Odstreďovanie trvá 8 minút pre dosiahnutie priaznivých výsledkov.

PRP

Zber plazmy

Po dokončení odstreďovania krvi sa ukážu jednotlivé vrstvy buniek z ktorých je krv zložená. Následne je do striekačky odobraná vrstva buniek obsahujúca vysokú koncentráciu krvných doštičiek.

Aplikácia koncentrovanej plazmy

Plazma sa aplikuje injekčne lokálne  na miesto liečby alebo priamo do kĺbu Miesto vpichu sa prelepuje náplasťou, ktorú môžete o cca. 2 hodiny odstrániť. Celá liečebná procedúra tak trvá 20 minút.

PRP

Ako často sa aplikuje PRP?

 • aby liečba bola aj dlhodobo efektívna, je nutné podľa diagnózy vykonať niekoľko aplikácií PRP spravidla v týždenných intervaloch
 • typická liečba veľkého kĺbu zahŕňa 3 - 5 aplikácií PRP
 • po výkone nie je potrebná pracovná neschopnosť, iba v deň aplikácie je potrebné vylúčenie veľkej fyzickej námahy a tepelne zaťažujúcich procedúr ako bazény, vírivky, sauny, soláriá.

Príprava na liečbu PRP

 • pred výkonom posledných 24 hodín pred aplikáciou doporučujeme pitný režim s príjmom 2-3 litrov nealkoholických tekutín
 • získame tak väčšie množstvo kvalitného nechylózneho séra
 • pred liečbou je vhodné dočasne vysadiť protizápalové lieky - nesteroidné antireumatiká
 • u warfarinizovaných pacientov je potrebná úprava dávkovania tak, aby hodnota INR bola pred aplikáciou pod 2,0.

Kde sa dá využiť PRP liečba?

 • artróza kĺbov - koleno, rameno, členok, lakeť, malé kĺby
 • postihnutie chrupavky 1. až 3. stupňa – chondropatie
 • ložiskové defekty kĺbovej chrupavky - poúrazové stavy
 • akútne a subakútne poškodenie meniskov kolenného kĺbu
 • akútne a subakútne poškodenia kĺbových väzov
 • podvrtnutie kĺbov a natiahnutie väzov
 • po atroskopickej sutúre menisku
 • po rekonštrukcii predného skríženého väzu kolena
 • po operačnej stabilizácii ramena či sutúre rotátorov ramena
 • ochorenie úponov šliach a väzov - tzv. Entezopatie (ostroha pätovej kosti, natiahnuté triesla)
 • tenisový a golfový lakeť – entezopatie
 • postihnutie Achillovej šľachy - entezopatie (úponové bolesti) či tendinóza (chronický zápal a hmatateľné zdurenie)
 • bolesti piat - plantárna fasciitis

Kontraindikácie liečby PRP:

 • akútne infekčné ochorenie spojené s horúčkou
 • nádorové ochorenie v štádiu liečby alebo pokročilé nádorové ochorenie
 • herpetické ochorenie
 • ťažká ischemická choroba srdca
 • akútna embólia, tromboflebitída a flebotrombóza
 • obličkové zlyhanie

Cena liečby PRP:

Podávame jednu injekciu do poškodeného kĺbu, alebo tkaniva za cenu 80€. Doporučené je podať 3 až 5 injekcií, každú s odstupom 1 týždňa.
Výkon nie je uhrádzaný zdravotnou poisťovňou.

Liečbu  podávame podľa stupňa  ochorenia  a aktivity ochorenia najčastejšie  l x alebo  2x ročne.

Dohodnite si termín podania autológnej plazmy na telefónnom čísle 0903 614 068, emailom ambulancia@ortofol.sk, alebo priamo na našej stránke.. Procedúru vykonáva indikujúci lekár.