Ortofol s.r.o.

Privátna ortopedická ambulancia MUDr. Martin Folvarský

Špecializovaná ortopedická ambulancia so zameraním na poskytovanie komplexnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia s diagnostickými výkonmi a liečbou ochorení

Súdnoznalecké posudky.

Posudková činnosť pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou činnosťou ÚDZS.

Liečba PRP.

+421 903 614 068

ambulancia@ortofol.sk

Levočská 1

064 01 Stará Ľubovňa

Zmluvné poisťovne

VŠZP, Union, Dôvera