Sme špecializovaná ortopedická ambulancia

so zameraním na poskytovanie komplexnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia s diagnostickými výkonmi a liečbou ochorení

Používame PRP terapiu obohatenej vlastnej krvnej plazmy

PRP liečba kombinuje najmodernejšiu technológiu s prirodzenou schopnosťou hojenia organizmu.

Ortofol

Liečba obohatenou krvnou plazmou

Liečba plazmou event. vlastnou krvou /PRP/ je najmodernejšia metóda liečby využívajúca liečebnú silu vašej vlastnej krvi koncentrátu biologicky ...

Viac o PRP liečbe
Ortofol

Diagnostika a liečba ochorení

RTG diagnostika skeletu
USG diagnostika pohybového systému
USG novorodencov.
Ortopedické vyšetrenie detí ...

Viac o diagnostike a liečbe
Ortofol

Ordinačné hodiny

 • Pondelok klinický deň UNLP Košice
 • Utorok 07:00 - 17:00
 • Streda klinický deň UNLP Košice
 • Štvrtok 07:00 - 17:00
 • Piatok 07:00 - 17:00
 • Sobota 07:00 - 17:00
 • Nedeľa -

Diagnostika a liečba ochorení

#

Okrem diagnostiky a liečby sa naša ambulancia zaoberá vypracovávaním súdnoznaleckých posudkov a vykonáva posudkovú činnosť pre úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ÚDZS.

 • RTG diagnostika skeletu
 • USG diagnostika pohybového systému
 • USG novorodencov
 • Ortopedické vyšetrenie detí
 • Ortopedické vyšetrenie dospelých (degeneratívne ochorenia pohybového aparátu, poúrazové stavy)
 • Liečba následkov získaných aj vrodených deformít
 • Osové deformity chrbtice (skolióza, kyfóza a iné)
 • Poruchy chôdze (krívanie, špičkovanie, rotačné a osové odchýlky dolných končatín)
 • Skrátenia končatín
 • Deformity nôh
 • Analgetická terapia
 • Analgetické infiltrácie (lokálne, intrartikulárne, paravertebrálne)
 • Punkcie kĺbov
 • Úrazy, mikrotraumy, poúrazové poškodenia
 • Aplikácia intraartikulárnej synoviálnej liečby - kyselina hyaluronová
 • Kolagénové injekcie GUNA MD
 • Chondroprotektíva
 • PRP/ACP liečba plazmou bohatou na trombycyty
 • Komplexná operačná liečba pacientov v spolupráci s Klinikou ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice

Zmluvní partneri

Máme uzavreté zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s týmito poisťovňami:

VŠZP
Union
Dôvera